Warmtenetten: de vierde generatie

Verwarming door middel van een warmtenet is geen nieuw verschijnsel. Sterker nog, de eerste warmtenetten stammen uit eind negentiende eeuw. Ook toen al was het milieu een belangrijke reden: In die tijd had men veel last van vervuiling door de verbranding van kolen. Het risico op woningbranden was ook nog eens hoog. Vanaf 1870 ontstonden er warmtenetten in Groot Brittannië, de Verenigde Staten en Duitsland. Begin 20ste eeuw werden ze ook in onder meer Rusland en China aangelegd. Nederland was in 1923 aan de beurt, in Utrecht. Groningen kreeg in 1925 het eerste warmtenet. Met dank aan het verwarmde zwemwater van het toen net geopende Helperzwembad.

Nieuwe generatie
In de loop der jaren heeft is er een behoorlijke technologische ontwikkeling geweest. Oudere warmtenetten, de eerste- en tweede generatie warmtenetten, bleken inefficiënt en oncomfortabel te zijn. De oliecrisis in de jaren 1970 heeft de ontwikkeling van moderne warmtenetten bevorderd, vooral in de Scandinavische landen. Zo wordt in Denemarken vandaag de dag meer dan 64 procent van de woningen verwarmd door warmtenetten. De warmtenetten van nu, de vierde generatie warmtenetten, zijn kwalitatief hoogwaardig, comfortabel, betaalbaar en duurzaam.


De bron
waar de warmte vandaan komt. In ons geval een combinatie van WKO (warmte-koude opslag) en aquathermie waarbij warmte uit oppervlakte- water wordt benut. Bij WKO wordt op een diepte van ca. 100 tot 250 m warmte en koude opgeslagen in watervoerende lagen. Het gaat niet om drinkwater en er worden ook geen stoffen aan de grond onttrokken. De aquathermie, in ons geval het Reitdiep, is een aanvullende bron.

De centrale
waar de warmte wordt geproduceerd. Hier staan de warmtepompen op groene stroom en de warmwatervaten die als buffer dienen.

Het leidingennet
hoe de warmte naar de woningen wordt gebracht. Een fijnmazig distributienet over kleine afstanden, dus weinig verliezen.

De thuisinstallatie
hoe de warmte naar de woning wordt overgebracht. Op zolder vervangt de afleverset uw cv-ketel en zorgt voor verwarming en warm tapwater.