Warmtenet maakt aardgasvrij betaalbaar

Wat is nou het beste alternatief voor het verwarmen van huizen in een wijk als het aardgas wegvalt? Welke oplossing het beste is hangt van het type woning en wijk af. Onderzoeker Kathelijne Bouw heeft voor Buurtwarmte Paddepoel de alternatieven op een rijtje gezet. Uitgangspunt was een doorsnee woning in Paddepoel-Noord uit en er werd gekeken naar zowel de kosten als naar de CO2-winst. Een gezamenlijk warmtenet kwam als goede optie uit de bus.

Wijkscenario’s vergeleken
Onderzoeker Kathelijne Bouw van de Hanzehogeschool zette voor het samen- werkingsproject MVI-E Buurtwarmte in haar rapport “Wijkscenario’s Aardgasvrij Paddepoel” diverse scenario’s op een rijtje. Ze vergeleek een individuele hybride warmtepomp, waterstof, all electric en een gezamenlijk warmtenet (buurtwarmte) en presenteerde de resultaten tijdens een bewonersavond en in een workshop wijkscenario’s.

Waterstof is duur
Vanwege de hoge kosten is waterstof vooralsnog geen reële optie. Een hybride warmtepomp is niet ideaal, want daarvoor blijft gas nodig. Het zou een tussen- oplossing kunnen zijn, maar voor de langere termijn valt dit alternatief dus ook af. Specifiek in landelijke omgevingen en op plekken waar een warmtenet niet mogelijk is, kan biogas overigens wél een kleine bijdrage leveren.

Nieuwere huizen
Een individuele warmtepomp, in combi- natie met een all-electric-oplossing, zou wél weer geschikt zijn voor woningen die ná 1990 zijn gebouwd. Deze huizen zijn namelijk veel beter geïsoleerd dan hun voorgangers en hebben geen hoge temperaturen nodig om goed verwarmd te worden. Individuele warmtepompen zijn het meest efficiënt als ze op lagere temperatuur warmte leveren; een goede combinatie dus.

Beste keuze
Helaas gaat dit dus niet voor oudere woningen op. Die zijn minder goed geïsoleerd en hebben een centraal verwarmingssysteem dat uitsluitend op hogere temperaturen werkt. Door hoge isolatiekosten is de all-electric-optie voor eigenaren van dit type huizen amper op te brengen. In Nederland hebben we veel huizen die vóór 1980 gebouwd zijn: maar liefst 60 procent van de bestaande woningvoorraad valt hieronder, zo ook Paddepoel-Noord. Voor dit soort woningen is een warmtenet in vrijwel alle gevallen de beste keuze.

Goedkoop en stabiel
De prijs per geproduceerde hoeveelheid warmte is bij een warmtenet namelijk relatief laag. De kosten zitten hem in het bouwen van een leidingnet. Daarom is de aanleg hiervan vooral aantrekkelijk in stadswijken die naar verhouding dicht bebouwd zijn. Dan kunnen er veel woningen worden aangesloten. Bij een afschrijving van veertig jaar biedt een warmtenet een stabiele warmteprijs, ook voor een lange periode. Hiervoor zijn voldoende deelnemers nodig, goede afspraken met de lokale overheid en financiers van het warmtenet.

Proeftuin Paddepoel
Ook de gemeente Groningen heeft laten onderzoeken wat voor de verschillende wijken in de stad de beste oplossingen zijn. Op basis hiervan is er een openings- aanbod gedaan om stapsgewijs en per wijk naar een aardgasvrije toekomst te gaan. Voor Paddepoel-Noord heeft ook de gemeente een voorkeur voor een gezamenlijk warmtenet. Daarom heeft de gemeente Groningen een subsidie ontvangen voor Paddepoel en Selwerd als ‘proeftuinen’, waar met geld van het Rijk gewerkt kan worden aan projecten om de wijk betaalbaar te verduurzamen.